Sản xuất

thiết bị và chất lượng

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Lê Thị Hải Hưng
Chức vụ: TP. Kinh Doanh
Di động: 0912 788 598
Điện Thoại:
(024) 3397 2391 - 0912 788 598
Fax:
Địa chỉ:
CCN Thanh Oai, H. Thanh Oai,Hà Nội
Thông tin công ty
Công Ty TNHH Luyện Luân Hưng
Địa chỉ:
CCN Thanh Oai, H. Thanh Oai,Hà Nội
Điện thoại:
(024) 3397 2391 - 0912 788 598
Fax:

Bản đồ chỉ đường